TỦ CẮT LỌC SÉT 1 PHA

Thiết bị cắt lọc sét 1 pha dòng tải 200A, 480V uc với bảo vệ cấp II ứng dụng cho P-N, 160kA 8/20:s bảo vệ phía đường dây, 40kA 10/350:s N-E. Bảo vệ phụ tải cho mỗi pha 100kA 10/350:s N-E.