SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

Sản phẩm

 • KIM THU SÉT STORMASTER ESE 60

 • ĐẦU KIM THU SÉT STORMASTER ESE (LPI)

 • CÁP ĐỒNG THOÁT SÉT

 • BỘ ĐẾM SÉT LSR2

 • ỐNG THỦY TINH CÁCH ĐIỆN FRP-2M

 • CỌC TIẾP ĐỊA

 • HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ

 • HỘP KIỂM TRA TIẾP ĐỊA EPIT

 • TỦ CẮT LỌC SÉT 3 PHA - 400kA

 • TỦ CẮT LỌC SÉT 3 PHA -

 • TỦ CẮT LỌC SÉT 1 PHA

 • THIẾT BỊ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN ĐƯỜNG TÍN HIỆU