Liebert RG 40kVA - 250kVA

Liebert® RG UPS đảm bảo hoạt động liên tục, đáng tin cậy và không gặp sự cố của máy CNC. Qua đó giảm tổn thất sản xuất, và tăng lợi nhuận.

Tính năng, đặc điểm

Chuyển đổi kép UPS trực tuyến

Bốn bộ chỉnh lưu IGBT góc phần tư

Thích hợp cho tải tái sinh

Hệ số sức mạnh đoàn kết

THDi đầu vào thấp

Điều khiển kỹ thuật số hiện đại

Máy biến áp cách ly trong nhà

Khả năng giao tiếp nâng cao

Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế Viễn thông