SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP

  • KIM THU SÉT STORMASTER ESE 60

  • ĐẦU KIM THU SÉT STORMASTER ESE (LPI)

  • CÁP ĐỒNG THOÁT SÉT

  • BỘ ĐẾM SÉT LSR2

  • ỐNG THỦY TINH CÁCH ĐIỆN FRP-2M

  • CỌC TIẾP ĐỊA

  • HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ

  • HỘP KIỂM TRA TIẾP ĐỊA EPIT