BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN DC-AC

 

Bộ chuyển đổi nguồn DC-AC 3kVA/5kVA, đầu vào 220VDC, đầu ra 230VAC