hệ thống chống sét

chống sét trực tiếp

chống sét lan truyền

Nguồn DC

UPS
hệ thống chống sét nhập khẩu
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng
Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Trang bị hệ thống nguồn tập trung cho tòa nhà Nguyễn Hữu Thọ - Đà Nẵng

Chủ đầu tư:

Mobifone

Vị trí:

Đà Nẵng

Sản phẩm cung cấp:

Hệ thống nguồn DC tập trung, Hệ thống nguồn UPS, Hệ thống giám sát tập trung

Lượt xem:

967

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận
Dự án tương tự
Go Top