DATA CENTER

chống sét trực tiếp

chống sét lan truyền

Nguồn DC

UPS
hệ thống chống sét nhập khẩu
GIẢI PHÁP SÀN NÂNG, VÁCH NGĂN CHỐNG CHÁY CHO DATA CENTER
SÀN NÂNG CHO DATA CENTER

SÀN NÂNG CHO DATA CENTER

Sàn nâng cho các Data Center là môt trong những cấu thành quan trọng trong việc đảm bảo Data Center hoạt động ổn định, hiệu suất đạt mức tối đa.
Xem thêm
Go Top