NGUỒN UPS

chống sét trực tiếp

chống sét lan truyền

Nguồn DC

UPS
hệ thống chống sét nhập khẩu
GIẢI PHÁP HỆ THỐNG NGUỒN & UPS
HỆ THỐNG UPS

HỆ THỐNG UPS

UPS viết tắt của cụm từ tiếng anh “Uninterruptible Power Supplier”, nói một cách dễ hiểu hơn là nó có nghĩa là bộ lưu điện. Để ngăn chặn các sự cố về an toàn dữ liệu và an toàn hệ thống nơi làm việc ,cơ sở dữ liệu , cơ sở hạ tầng … khi có sự cố điện từ nguồn điện lưới, UPS là giải pháp được lựa...
Xem thêm
Go Top